dsc01556kljpg

Thema "Influence"


“Influence” - beïnvloeding van de mens
Ideeën kunnen spontaan ontstaan of kunnen worden geïnduceerd van buitenaf. Dat laatste is
“influence”.
Belangrijk zijn de bronnen van invloed en onder welke vorm deze invloed wordt uitgeoefend.
Je omgeving en sociale context - de publieke waarden - opiniegevers - autoriteit - religie -
"hogere machten”, tot de rust die Damme uitstraalt … en last but not least: de afschrikking.
Het zijn allemaal elementen van beïnvloeding. Men kan ze aanvaarden of men kan zich
kritisch opstellen. Men kan ze ondergaan of men kan weerstand bieden.
In de geschiedenis waren de kerkbezoekers onder de indruk van en dus beïnvloed door de
grote schilderijen, die als het ware vanuit een hogere macht op hen afkwamen. Zij voelden
zich nietig in verhouding tot het reusachtige formaat. Zij werden onderworpen aan hetgeen
werd afgebeeld. Tot gehoorzaamheid gedwongen.
Gezien hun analfabetisme was de afbeelding toen de voornaamste efficiënte vorm van
massacommunicatie.
Nog steeds worden in onze huidige communicatievormen de afschrikking gebruikt om
mensen te beïnvloeden: de fataliteit kan alleen vermeden worden door volgzaamheid aan het
voorgestelde idee.
Het “gevaar” word de huiskamer binnengebracht en creëert een doemdenken bij een
meerderheid die door gebrek aan kennis geen kritische weerstand kan bieden. Die op hun
beurt sociale invloed hebben. Het groepsdenken ontstaat uit de sociale nood niet te worden
uitgesloten wegens “anders denken”. Het conformisme. Populisme.
De voedingsbodem voor populaire keuzes die een weldenkende mens voor onmogelijk achtte:
Trump - Brexit … what’s next?
Figuren in onze maatschappij die een grote invloed op individuen uitoefenen zijn leraars en
geestelijken. Deze invloed kan zowel ter goeder trouw als ter kwader trouw gebruikt worden.
Die invloed kan dus aangewend worden voor manipulatie en brainwashing, hetgeen alleen
maar leidt tot de ondergang van zij die worden beïnvloed: de Syrië-strijders - leden van een
sekte.