Buren Bij Kunstenaars 2017 By KraKk


'Intensity II'  Bogardenkapel Brugge sept. 2017

        An Deceuninck                               Jeannine Lamyns                               Johan Six                            Jan Duytschaever  


'Intensity I' De Grote Post Oostende Febr. 2017

Foto's An Deceuninck


Johan Six
An Deceuninck
Jan Duytschaever
Jeannine Lamyns

De creatie van een kunstwerk is het gevolg van het sublimeren van
omstandigheden – al dan niet opgezocht door de kunstenaar - tot een
intensieve kracht .
Hoe kan een ruimte ontvankelijk zijn voor die intensieve kracht die zich
transformeert tot kunstwerken? Een ruimte die zowel tot de fysieke
werkelijkheid behoort als een vorm kan zijn van mentale extensie.
Hoe kan deze dualiteit een onderlinge invloed uitoefenen?
Welk spanningsveld ontstaat er als natuur en technologie elkaar ontmoeten?
Plaatst dit spanningsveld zich tussen geest en lichaam, als een soort
overdracht tussen ratio en intuïtie?
Is er een analogie te bespeuren bij de verstikkende maatschappelijke druk
die ontstaat uit lichamelijke beperkingen?
Wordt deze intensiteit overgedragen aan de toeschouwer als gevolg van
projectie naar het eigen bestaan?